Η ιδέα του CHOUKROUN PRFTM (ινώδους πλούσιου σε αιμοπετάλια) βασίζεται στη φυγοκέντρηση του ολικού αίματος απουσία αντιπηκτικών.

2 «έξυπνα» πρωτόκολλα

Advanced-PRF: CHOUKROUN Α-PRFTM
Το πρωτόκολλο Α-PRFTM προτείνει την καλύτερη σύνθεση για την επουλωτική διαδικασία: κυτοκίνες βραδείας απελευθέρωσης, πλήρεςφυσικό ινώδες, μονοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα oι πρωτεΐνες πλάσματος με μακροπρόθεσμη απελευθέρωση αυτόλογου ΒΜΡ-2.

Ενέσιμο-PRF: CHOUKROUN i-PRFTM
Το πρωτόκολλο i-PRFTM προτείνει παρόμοια σύνθεση: αιμοπετάλια,λευκοκύτταρα, ινωδογόνο σε υγρή μορφή που παράγεται χωρίς πρόσθετα ή αντιπηκτικούς παράγοντες: δημιουργείται θρόμβος μετά την έγχυση.

Επιταχύνει την αναγέννηση των μαλακών ιστών και του οστού:

  • Εξαιτίας της λειτουργίας του ινώδους ως επιπρόσθετη προστατευτική κυτταρική μήτρα.
  • Εξαιτίας της ενεργοποίησης των αυξητικών παραγόντων που απελευθερώνονται στο συγκεκριμένο σημείο (VEGF, PDGF, TGF, Beta,θρομβοσπονδίνη, BMP)
  • Εξαιτίας της παρουσίας των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων.

Πολλές μελέτες δείχνουν τις δυνατότητες των λευκών αιμοσφαιρίων στη διαδικασία της φλεγμονώδους αντίδρασης. Γι αυτό είναι φυσικό να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε ολόκληρη την ποσότητα των λευκών αιμοσφαιρίων στο PRFTM για να γίνει πιο ενεργητική στη διέγερση των οστικών μοσχευμάτων και συγχρόνως να επιτύχουμε μια γρηγορότερη μετατροπή των μονοκυττάρων σε μακροφάγα για να αυξηθεί η οστική ενεργοποίηση. Μετά από μια εξαιρετικά εντατική επιστημονική έρευνα, κατασκευάστηκε ένας ειδικός σωλήνας φυγοκέντρησης: Α-PRFTM +

prfΤο αποτέλεσμα
Οι in vivo κλινικές δοκιμές του Α-PRFTM έδειξαν μια γρηγορότερη αγγείωση μετά από 2 εβδομάδες συγκριτικά με το κλασικό PRFTM (L-PRFTM ), ενώ τα κλινικά αποτελέσματα παρουσίασαν ικανοποιητικότερη επούλωση στους μαλακούς και στους σκληρούς ιστούς.